23.10.2019

Runer er væk flere dage frem til Januar 2020 pga forskningsdage. Vi er glade for at kunne fortælle at vi har fået to dygtige vikarer til at hjælpe imens. Lars Sparholt og Josephine Andersen er her begge minimum frem til januar 2020. Vi glæder os til samarbejdet med dem og håber I vil tage godt imod dem begge.

 

05.10.2019 Influenzavaccination fra 1. november

Nu er det snart rigtig efterår og der betyder, at influenzasæsonen rykker nærmere. Vi vaccinerer fra 1. oktober iht. sundhedsstyrelsens anbefalinger: se evt link til Sundhedstyrelsen

Hvem anbefales vaccination mod influenza?

Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har bestemte sygdomme, er svært overvægtig eller gravid.

Gratis vaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du:

Tilhører du en af disse grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober 2018 og året ud.

Vaccinationen er gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, i perioden 1. oktober 2018 til og med udgangen af februar 2019.

NB: Der kræves ikke tidsbestilling. Mød blot op mellem 8 og 9 alle hverdage. 

Man kan også blive vaccineret mod influenza selv om man ikke tilhører nogen risikogruppe, men i så fald er det ikke gratis. Hør nærmere i klinikken

 

02.10.2019 Kighoste. Epidemi og vaccine til gravide

Det er konstateret så mange tilfælde af kighoste at det faktisk er en epidemi. Kighosten er specielt farlig for de helt små spædbørn. Husk derfor at få alle børn vaccineret.

Endvidere er der kommet tilbud til gravide er i uge 32 eller længere fra 1. november 2019  om gratis vaccine. 

01.09.2019 HPV til alle børn 

Så er det muligt  også for drenge at få gratis vaccination mod HPV virus. Dvs. at det nu gælder alle børn fra 12 år. Det er godt initiativ tænker vi, så husk at booke tid hos Lise eller lone for vaccinen. For mere information så klik ind på www.stophpv.dk

24.07.2019

Der er blevet sendt breve ud til alle vores patienter fra Regionen angående ændring i klinikken. Der er udelukkende tale om en administrativ ændring og vi beklager evt. ulejlighed eller forvirring. Vi var ikke vidende om dette brev fra regionens side. Indholdet er blot, at Ines, som har været her som vikar i snart 2 år, nu er fast ansat speciallæge i klinikken. Der er ingen ændring i øvrigt af klinikken eller de tre faste partnere Anne, Louise og Rune. Klinikken fortsætter altså uændret og I kan fortsætte med den eller de læger I ønsker skal følge Jer.

Ved spørgsmål kontakt gerne én af lægerne f.eks. via lægevejen.

 

30.06.2019

Så kom varmen. Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Klinikken er åben hele sommeren, da Anne, Louise og Rune holder ferie på skift.  Bemandingen er dog naturligt lidt nedsat pga. ferier, så der kan forekomme lidt mere ventetid end vanligt.

Ingrid slutter 1. august, da hun skal videre i sin speciallæge uddannelse. Vi ønsker hende alt det bedste. Tilgengæld kommer Frederik og Mette 1. august. De skal begge være i klinikken ½ år som led i deres videreuddannelse. Vi glæder os til samarbejdet og håber I vil tage godt imod dem.

 

01.04.2019

Vi indfører et nyt koncept for blodprøvetagning

Blodprøvetagning foregår nu alle hverdage mellem kl 8 00 og 8.45 uden forudgående aftale. Kør blot sygesikringskortet igennem og tag plads i venteværelset. Så vil du blive kaldt ind. NB. dette kræver at lægen har lagt blodprøver klar til dig.

 

08.03.2019

Når vi er i gang med at minde om vacciner vil vi lige informere om at der også er gratis HPV vaccination af drenge som er til drenge.

Se link fra SSI.dk

 

02.03.2019

Ang. Mæslingeepidemi forår 2019

Akt. (1/3-2019) er der 5 (fem) tilfælde af mæslingesmitte i DK. Smittegruppen er primært omkring skirejsende til Sydfrankrig.

Her er opstillet en række forholdsregler angående mæslinger og vaccination.

Voksne:

Uvaccinerede personer født efter 1986 samt personer født i perioden 1975 til 1986 skal være særlig opmærksomme

For personer født før 1975 gælder, at hvis de er vokset op i Danmark, har de med meget stor sandsynlighed (95-98%) haft mæslinger og er immune. At man tidligere har været udsat for mæslingesmitte er sandsynligt, hvis man har gået i vuggestue/børnehave som barn.

Ved fortsat tvivl tilbydes gratis vaccine. Evt kan immunstatus kontrolleres, hvis der er grund til ikke at vaccinere unødigt.

Børn:

MFR vaccinen gives normalt fra 15 måneders alder, men kan gives fra 12 måneder samtidigt med den almindelige 12 måneders børnevaccine.

OBS. Er det til rejseformål er der tale om egenbetaling. Hvis barnet har været udsat for smitterisiko er det gratis.

Ved stor risiko for smitte kan vaccinen gives fra 9 måneder- i helt særlige tilfælde ned til 6 måneder efter lægelig vurdering.

Hvis vaccinen gives før 12 måneder skal barnet stadig vaccineres 2 gange til de sædvanlige tidspunkter (15 måneder og 4 år).

Behandling efter smitterisiko:

0-3 dage efter smitte gives MFR vaccine og 3-6 dagen immunoglobulin

For mere information henvises til SSI.DK

 

01.03.19

Så er forårsmåneden startet og vi håber I har haft tid til at nyde nogle af de flotte dage den seneste tid.

Vi har fået ny ekstra sekretær, Linda, der ligesom Ulla vil passe telefonen i tidsrummet 8 til 12 alle ugens dage. Vi håber, I vil tage godt imod hende. Hun har en bred sundhedsfaglig baggrund både fra hospitaler og almen praksis. Vi ser meget frem til at få Linda med på holdet.

Vi håber og tror, det bliver lidt lettere at komme igennem på telefonen, men ellers er I altid velkomne til at benytte hjemmesiden til at tage kontakt, bestille fast medicin og booke tider.

15.02.2019

I klinikken har vi sagt farvel og held og lykke til Anders, Carina og Sarah. Anders er færdig speciallæge og Carina og Sarah skal begge videre i deres speciallægeuddannelse.

Til gengæld er Ingrid og Julie startet. De skal begge være her et halvt år og vi glæder os meget til samarbejdet med dem.

28.09.2018

Nu er det snart rigtig efterår og der betyder at influenzasæsonen rykker nærmere. Vi vaccinerer fra 1. oktober iht. sundhedsstyrelsens anbefalinger: se evt link til Sundhedstyrelsen

Hvem anbefales vaccination mod influenza?

Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har bestemte sygdomme, er svært overvægtig eller gravid.

Gratis vaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du:

Tilhører du en af disse grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober 2018 og året ud.

Vaccinationen er gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, i perioden 1. oktober 2018 til og med udgangen af februar 2019.

Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza før og efter de nævnte tidspunkter, men i så fald er det ikke gratis. Hør nærmere i klinikken

 

01.08.2018

Sommeren lakker mod enden, selv om der stadig er flere gode dage at nyde. Vi håber alle har haft en dejlig tid med familie og venner i sommerlandet.

Her i klinikken er Helin som planlagt stoppet, da hun skal videre i hendes uddannelse andet steds. Til gengæld kommer Caroline og Sara som nye læger under uddannelse. De skal begge være her ét halvt år. Vi glæder os meget til samarbejdet og håber I vil tage godt imod ham.

Desvære er der trådt et nyt ´regelsæt omkring tolkebistand i kraft fra 1. juli 2018. Reglerne betyder, at patienter, der har boet mere end tre år i Danmark uden at opnå tilstrækkelige danskkundskaber, opkræves et gebyr ved tolkning. Tolkegebyret i almen praksis udgør 334 kr. Følg tolkegebyr2018 for fuld information

Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig eller oppebære danskkundskaber kan evt. få en lægeerklæring om undtagelse fra tolkegebyr.

 

24.05.2018

Så kom det smukke vejr. Husk at nyde det i hinandens selskab. Klinikken holder til gengæld IKKE sommerferie lukket, da vi (Anne, Louise og Rune) holder ferie på skift.

Vi har nu opdateret vores persondatapolitik iht EU direktivet for GDPR. Dem som er interesserede kan læse den korte henholdsvis lange version på kan finde dokumenterne under links.

 

04.04.2018

Så er foråret vist endelig kommet sådan rigtigt. Influenzaprojektet vi har stået for vinteren over er afsluttet. Tilgengæld har vi projekter kørende om gravide (CORA) -spørg Louise, hvis du er interesseret i nærmere samt et audit om urinvejsinfektioner.

HUSKAT klinikken tilbyder konsultation for akut opstået sygdom uden forudgående tidsbestilling, ”Akut konsultation” Klokken 11.00 til 11.30 alle hverdage

Du behøver derfor ikke ringe i forvejen! Der må påregnes ventetid.

Caroline er desværre stoppet som planlagt, da hun skal videre med sin uddannelse. Vi har samtidigt fået nye uddannelseslæger; Helin Shehab og Marie Ødum, som startede henholdsvis 1. februar og 1. marts. Både Helin og Marie skal være 6 måneder i klinikken, som del af deres uddannelse. Vi glæder os meget til samarbejdet og håber i vil tage godt imod dem.

 

02.01.2018

Vi ønsker alle vores patienter et rigtig godt nytår!

Ang. diskussionen om behandling med cannabis følger vi Dansk Selskab for Almen Medicins vejledning og denne er som udgangspunkt meget restriktiv.

 

14.12.17

Fra 1. januar 2018 tilbyder klinikken konsultation for akut opstået sygdom uden forudgående tidsbestilling, ”Akut konsultation” Klokken 11.00 til 11.30

Du behøver derfor ikke ringe i forvejen! Der må påregnes ventetid.

Med venlig hilsen, Anne, Rune og Louise

 

05.12.17

Der er kommet ny viden om sandsynlig øget risiko for hudkræft ved brug af en bestemt type blodtrykssænkende medicin (hydrochlortiazid). Vi tilråder alle der tager denne type medicin og som er urolige derved, at booke en lægetid mhp. evt. at skifte til et andet præparat. Telefon og mail ikke velegnende til denne komplekse type risiko information og evt beslutninger om at ændre medicin.

 

01.12.17

Kære Alle, Så er det juletid og selv om vi endnu ikke ved om det bliver en hvid jul, vil vi dog på forhånd ønske alle som hører til klinikken en rigtig God Jul og et Godt Nytår!

Vi vil også benytte lejligheden til at informere om at klinikken har åbent alle hverdage julen og nytåret over.

 

Glædelig jul og et godt nytår.

reindeer-851063_640

 

11.10.17

Influenza sæsonen er startet og vi vaccinerer iht Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det betyder at du kan blive vaccineret gratis, hvis du:

Er 65 år eller derover

Har en kronisk sygdom

Er svært overvægtig med BMI over 40

Er gravid og mere end 12 uger henne

Det er stadig muligt at blive vaccineret selv om du ikke opfylder betingelserne, men i så fald er det ikke gratis.

 

ALIC4E projektet. Vi vil igen i år deltage i et projekt om behandling af influenza. Vi du har symptomer på influenza (høj feber, kulderystelser, luftvejssymptomer, muskel og ledsmerter) skal du kontakte os snarest muligt mhp. vurdering. Ønsker du mere information om ALIC4E er du også velkommen til at kontakte os.

 

05.10.17

Caroline er startet som yngre læge i klinikken. hun skal være her et halvt år som led i sin uddannelse. Vi glæder os til samarbejdet og håber I vil tage godt imod hende.

 

22.08.17

Sommeren lakker mod enden, selv om der stadig er gode dage at nyde. Vi håber alle har haft en dejlig tid med familie og venner i sommerlandet.

Her i klinikken er Shazia som planlagt stoppet da hun skal videre i hendes uddannelse andet steds. Til gengæld er Anders Krantz startet og han skal være her ét år som det sidste ophold af hans speciallæge uddannelse. Vi glæder os meget til samarbejdet og håber I vil tage godt imod ham.

 

07.05.17

Bøgen er sprunget ud og inviterer til gå ture i skoven eller parken uanset vejret!!

Vigtigt for kvinder født før 1948: der vil komme en indkaldelse til screening som et engangs- tilbud fra Region Hovedstaden. Hvis du er interesseret er du velkommen i at komme i klinikken og få udført denne prøve.

For alle Jer som tager fast medicin vil vi gerne sikre at dosis og indikation er korrekte. Vi synes derfor det generelt er en god idé at ses minimum én gang årligt til kontrol og medicinfornyelse.

Vi ønsker alle en dejlig sommer og informerer om at klinikken er åben hele sommeren igennem

 

13.03.17

Forårsmåneden marts er her og mildt har det da også været et par af dagene. Husk at nyde erantis, krokus og vintergækker, mens du kan dét!

Der har været nogle problemer med internetmodulet lægevejen i forbindelse med opdatering af IT systemet. Det betyder at flere af jeres gamle logins ikke længere virker. Det er rigtig uheldigt og vi undskylder ulejligheden mange gange. Skulle det være sket for dig så ring eller kig forbi så udleverer vi fluks et nyt login.

Vi har været meget glade for at Peter har hjulpet os den første tid her i den nye klinik, men han stopper med udgangen af marts.

Vi skal også sige farvel til Petra med udgangen af måneden, da hun skal videre på hospitaler et par år, før hun vender tilbage til os igen. Heldigvis er hun ikke helt væk i al den tid, men kommer én gang månedligt.

Til gengæld er Rune klar til fuldtid fra 1.april og så skulle klinikkens faste lægestab dermed være helt fast. Det kan I tro vi alle glæder os til!

 

13.02.17

Vi har nu lukket for tilgang.

Obs i perioder med stor belastning på telefonerne kan ventetid forekomme. Specielt her i vintermåneder med megen snot og influenza. Husk du altid kan booke tider online, bestille fast medicin og stille spørgsmål til lægen.

Vi har desuden lavet en patientfolder med gode informationer til vores nye (og gamle!) patienter. Patientfolderen kan printes fra hjemmesiden (under links) eller hentes i klinikken, hvor den vil ligge i venteværelset.

02.02.17

Så er vi en måned inde i det nye år og sålænge det ikke kan mærkes om morgenen, så må vi fortælle hinanden, at dagene bliver længere og lyset vender tilbage.

Vi har fået en ny læge i klinikken: Viktor skal være her i 6 måneder som del af hans videre lægeuddannelse. Vi glæder os til samarbejdet og håber alle vil tage godt imod ham.

Rune og Peter Søttrup deler fortsat ugen imellem sig, så Peter er her mandag, tirsdag og torsdag, Rune onsdag og fredag.

Vi har startet et influenzaprojekt op. Hvis du har symptomer på influenza, feber, halssmerter, led/muskelsmerter og lignende er du velkommen at kontakte klinikken hurtigst muligt. Deltagelse er i forsøget 100% frivillig, men kræver nemlig, at der maksimalt er gået 4 dage fra start på symptomerne. Ring eller skriv hvis du ønsker mere information.

 

19.12.16

Der var én, der var to, der var tre…

Per 1. januar bliver vi tre læger på Vesterbrogade 72, for da indtræder Rune Aabenhus i klinikken som partner sammen med Anne Riise og Louise Finne. Mange kender allerede Rune fra hans tid som vikar i klinikken, men nu bliver det altså af mere permanent karakter.

Vi tre partnere ser frem mod en spændende og frugtbar tid for klinikken.

I den nye klinik modtager vi patienter fra læge Peter Søttrup, Frederiksberg Allé nr 5. Det glæder vi os meget til, og håber alle vil falde godt til i de nye rammer. Uanset rammerne er essensen i hvert fald den samme: at være til gavn og støtte, når det behøves.

Vi er så heldige, at Peter Søttrup har indvilliget i arbejde i klinikken i en overgangsperiode, så vi sikrer en god opstart af den nye klinik.

Herfra skal lyde en rigtig god jul og et godt nytår til Jer alle.

De bedste hilsner,

Anne, Louise og Rune

01.12.16

Vi håber I kommer godt igennem julemåneden og vil informere om at klinikken har åbent alle hverdage julen og nytåret over.

I ønskes alle en god jul og et godt nytår.

reindeer-851063_640

01.10.16 HUSK det nu er influenzatid. Vi anbefaler iht sundhedsstyrelsen.dk at du bliver vaccineret hvis du:

  • er 65 eller derover
  • har en kronisk sygdom
  • er svært overvægtig med BMI over 40
  • er gravid og mere end 12 uger henne

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud. For andre som ønsker en influenza vaccination koster den 250 kr.

Du kan booke en tid via hjemmesiden eller hos Lise og Lone.

 

29.09.16 Nu trænger efteråret sig på efter de fine sensommerdage. Og lidt som med årstidernes skiften har vi i klinikken som planlagt måtte sige farvel til Sanya med tak for et godt samarbejde. Samtidigt er Rebecca startet på sin hospitalstid og kommer derfor kun 1 gang månedligt hos os de næste par år. Tilgengæld er Petra startet og bliver hos os et halvt år. Vi ser meget frem til samarbejdet og håber I vil tage godt imod hende.

Vi har også fået en række dygtige medicinstuderende til at hjælpe os med blodprøve, halspodninger, kontroller og lign. De er her fast 4 gange om ugen. Dette sikrer at der altid er en tid til, når det behøves og dette gælder specielt eftermiddagstiderne.

 

29.6.16 Klinikken har pt. lukket for tilgang af nye patienter

 

15.06.16

Vi ønsker alle en dejlig sommer og informerer om at klinikken vil være åben alle hverdage sommeren over. Bemandingen er dog nedsat så der kan forekomme lidt mere ventetid end vanligt.

Vi er stolte over at klinikken er blevet akkrediteret og lever op til alle danske kvalitetsstandarder!

DDKM akkrediteret logo, stort logo, jpg

 

30.03.16

Vi har måtte sige farvel til læge Nanna Damsgaard, der som planlagt stoppede per 31.3.16. Hun skal fortsætte sin speciallægeuddannelse hos en anden læge. Vi ønsker Nanna god vind fremover.

Samtidigt har vi budt velkommen tilbage til nye uddannelseslæger, nemlig Rebecca Glistrup og Sanja Cejvanovic. Rebecca og Sanja vil være her fast det næste halve år og Rebecca vil siden være fast tilknyttet månedligt. Vi glæder os meget til samarbejdet og håber I alle vil tage godt imod dem.

 

08.03.16

Så er forårsmåneden begyndt og vi håber alle får tid og mulighed for at nyde erantis og vintergækker og dage med marts-sol.

Vi har startet et INFLUENZA behandlingsprojekt, hvor vi undersøger effekten af en medicin mod influenza. Hvis du har symptomer på influenza med pludselige indsættende feber/kulderystelser, hovedpine, snot og træthed og kunne være interesseret i at deltage, så kontakt os i klinikken hurtigst muligt.

 

29.01.16

Louise Finne er per 1.februar speciallæge i almen medicin og fortsætter heldigvis i klinikken som fast læge. For at markere dette skifter klinikken navn til Lægerne Louise Finne og Anne Riise. Vi ønsker hende stort tillykke med den nye titel og glæder os på egne og patienters vegne over denne styrkelse af klinikken og ser frem til et rigtig godt samarbejde.

 

07.01.16

Rigtig godt Nytår til alle fra os i klinikken.

Vi bød 4. januar velkommen til Nanna, som er ny uddannelseslæge i klinikken. Nanna vil være i klinikken frem til april 2016. Vi håber I vil tage godt imod hende.

 

09.12.15

Vi håber I kommer godt igennem julemåneden og vil informere om at klinikken har åbent alle hverdage julen og nytåret over.

I ønskes alle en god jul og et godt nytår.

reindeer-851063_640

04.12.15

Ulla Sander er planlagt stoppet i klinikken per 1.12.2015. Den 15. december kommer en ny ung læge Stine Toft. Det glæder vi os til og vi håber I vil tage godt imod hende.

 

08.11.15

November er over os og nu kommer vinteren snart med mange gode hyggelige stunder, men desværre også ofte en masse snot og hoste. Den 18. november er det antibiotikadag i EU og i den forbindelse er antibiotikarådet ude med en ny kampagne om fornuftig brug af antibiotika, til gavn for både borgere og samfund.

Hoste generer - men antibiotika hjælper sjældent
 

Antibiotikarådet har i år søsat en kampagne, der informerer patienter om, at antibiotika kun sjældent er en velegnet behandling af hoste – men at det alligevel er vigtigt at gå til læge og blive undersøgt, hvis man får vedvarende hoste, da tilstanden kan skyldes bagvedliggende sygdom, som skal behandles.

Yderligere info på http://www.antibiotikaellerej.dk/

12.10.15

Vi har desværre måtte sige farvel til Eva Hoberg, der som planlagt stoppede per 1.10.15. Hun skal færdiggøre det sidste år af sin speciallægeuddannelse hos en anden læge. Vi ønsker Eva god vind fremover.

Samtidigt har vi budt velkommen tilbage til Ulla Sander, som tidligere har været i klinikken som uddannelseslæge, og nu er fuldt uddannet praktiserende læge. Ulla vil vikariere i klinikken frem til december 2015 ca. 3 dage ugentlig.

Husk influenzavaccination. Se nedenfor.

04.09.15

Så er det blevet influenzatid igen og vi tilbyder atter influenza vaccination gratis fra 01.10.15 og året ud til:

- personer der er 65 år og derover

- førtidspensionister

- personer med visse kroniske sygdomme, herunder diabetes, astma og KOL

- svært overvægtige med BMI over 40

- gravide der er i 2. eller 3. trimester

- personer med immundefekter og deres husstandskontakter.

Gravide og personer med immundefekter kan blive vaccineret frem til d.29 februar 2016.

Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza før og efter de nævnte tidspunkter, også for personer, som ikke tilhører ovenævnte grupper, men i så fald er det ikke længere gratis.

For yderligere information se venligst Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

10.05.15

Klinikken er, som én af de første, startet på systematisk at gennemgå en række vigtige procedurer angående patientsikkerhed og klinikdrift med henblik på at blive akkrediteret af det offentlige institut IKAS. I dén forbindelse vil der blandt andet blive foretaget en spørgeskema undersøgelse blandt vores patienter og en-to fokusgruppemøder. VI håber, I har lyst at deltage.

cyklustegning


 

  • N61A8784