Velkommen i klinikken

Venligst husk ALTID at medbringe dit sygesikringskort. Med kortet kan du registrerer dig ved ankomststanderen i indgangen. OBS sygesikringskort kan downloades på din mobiltelefon. 

OBS OBS  Det gule sygesikringskort er dit bevis på, at du har ret til gratis lægehjælp. Det skal derfor ALTID medbringes. Det er dit ansvar at få det fornyet ved tab eller skade på sygesikringsbeviset. Hvis det sker 2 eller flere gange, at det gule sygesikring ikke medbringes til et besøg i klinikken, ser vi os nødsaget til at opkræve 500kr som betaling for hvert besøg.

Der er vigtigt, du er opmærksom på at blive registreret korrekt ved ankomst. Dette gøres elektronisk med dit sygesikringskort på ankomstskærmen ved indgangen.

 

NB. ved betaling for attester, vacciner etc. modtager vi kun mobile pay eller kontant. Der er ikke mulighed for betaling med kort. 

 

Telefontid i klinikken

Dagligt mellem 8.00 – 12.00.
I perioder med spidsbelastning kan derfor forekomme ventetid. Det beklager vi, men her kan MinLæge app eller lægevejen.dk med fordel benyttes i stedet, dog ikke til akutte spørgsmål.

Ved akut uopsættelig sygdom indenfor klinikkens telefontid:
Ring 6070 4529.

Ved akut uopsættelig sygdom udenfor klinikkens åbningstid:
Ring 1813.

Ved afbud vil vi blive meget glade for at modtage en sms herom på 6070 4529 alternativt via Minlæge app, tak.

OBS: Tidsbestilling, genbestilling af fast medicin samt korte e-mail korrespondancer om f.eks. prøvesvar kan med fordel foretages via app'en MinLæge eller lægevejen.dk.

 

Videokonsultation

Videokonsultation sker kun via MinLæge app

Når du har booket eller fået tid til videokonsultation via MinLæge app skal du senest 5 min. før den anviste tid, åbne MinLæge app'en og trykke på finde fanen med Videokonsultation. Du skal så trykke på START VIDEOKONSULTATION og følge trinene til du er fremme i "venteværelset". Her venter du, men bliv ved din telefon/computer til lægen er klar og forbinder Jer på videolinket.

 

Lægekonsultation.      

Alle hverdage fra kl. 8 til 15.30, onsdage til kl 17.30

Åben AKUT konsultation dagligt mellem 11.30 og 12.00. HUSK sygesikringskortet!

Dette gælder kun relevante henvendelser af akut karakter. Kør blot sygesikringskort igennem ved ankomststander og tag plads i venteværelse. Obs der kan forekomme ventetid. Vi takker for forståelsen. 

 

Blodprøvetagning 

Blodprøvetagning foregår mellem kl 8 00 og 8.30 uden forudgående aftale. Kør blot sygesikringskortet igennem og tag plads i venteværelset. Så vil du blive kaldt ind. NB. dette kræver, at lægen har lagt blodprøver klar til dig.

 

Prøvesvar

Prøvesvar afgives af personalet telefonisk i tidsrummet  08:00 – 12.00. Alternativt kan MinLæge app eller lægevejen.dk med fordel benyttes til forespørgsler om prøver. Det er altid lægen som besvarer mailforespørgsler.

Ved behov for uddybende svar bestilles tid hos lægen.

Husk at du selv skal kontakte os for at få oplyst et svar.

 

Medicinbestilling

Genbestilling af fast medicin kan ske ved telefonisk henvendelse i telefontiden eller med fordel via MinLæge app eller lægevejen.dk.

NB. systemet sender IKKE en automatisk besked når medicinen er fornyet. Tjek medicinstatus på sundhed.dk eller Det Fælles Medicinkort.

På Det Fælles Medicinkort er der en oversigt over dine recepter. Du skal logge på med NemID, og kan du se oplysninger om dine recepter og vaccinationer. Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Nota Bene - NB. Udskrivelse af antibiotika, stærk smertestillende medicin, beroligende medicin og sovemedicin foretages kun ved konsultation i klinikken, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen skriver: Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol. Derfor skal ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne.
Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon.

 

Henvisninger

Henvisning til videre behandling via hospital, speciallæger, fysioterapi og lignende er baseret på en lægefaglig vurdering og kræver derfor en konsultation hos lægen.

 

Kørekortsattester

NB. kørekortsattester koster 500kr. inkl. moms. Tjek gerne reglerne for kørekort. Hvis du bruger briller eller kontaktlinser skal disse ligeledes medbringes, da synsstyrken skal undersøges både med og uden hjælpemidler. Betaling sker kun med mobilepay eller kontant

 

Rejsevaccinationer

Venligst vær opmærksom på at konsultationer ang. rejsevaccinationer ikke dækkes af sygesikringen, hvorfor det opkræves et gebyr på 500 kr. Man kan med fordel få rådgivning i stor udstrækning på Statens Serum Institut eller via private firmaer som danske lægers vaccinationsservice. Skal man kun have sin vaccination koster det 150 kr. at blive stukket. Skal man både have konsultation og stikkes bliver det totalt 650kr. Betaling sker kun med mobilepay eller kontant

 

Gravide

For dem som er blevet gravide som ønsket, er det en spændende og ny tid der begynder.

Det er meget vigtigt at holde sig for øje at ønsket med graviditetsundersøgelser ikke er at sygeliggøre graviditeten, for kvinder har klaret den slags længe før man "opfandt" læger, men blot at sikre alt ser ud til at forløbe helt normalt. En gang imellem kan det være relevant at få vurderet specifikke problemstillinger hos en specialist og det vil du i givet fald blive henvist til.

Mange kan være lidt usikre på forløbet, som vi derfor kort vil beskrive for så vidt angår lægebesøg:

  1. graviditets undersøgelse: Ca. 6. til 10. uger efter sidste menstruation er det tid til 1. graviditets undersøgelse i klinikken. Hvis du i tvivl om sidste menstruation er det en god ide at kontakte os for nærmere vurdering. Hos os følges du af en Jordemoder (Diana), hvor får du taget blodprøver og vandre og svangerskabsjournal opstartes. En lille uge senere kommer du tilbage for at få svar på prøver og afslutte papirarbejdet (dette kan typisk også gøres på video). Du vil blive tilbudt screening for medfødte misdannelser og evt. ekstra undersøgelser efter behov.
  2. graviditets undersøgelse:  ca. uge 25. Opfølgning på forløbet hidtil. Relevante undersøgelser udføres og dette kan være en god lejlighed til at få svar på eventuelle spørgsmål og uklarheder undervejs i graviditeten.
  3. graviditets undersøgelse: ca. 32 uge. Opfølgning på forløbet hidtil. Relevante undersøgelesr udføres og fokus er på forestående fødsel og start på en god første tid som forældre.

Ved behov for terminsbestemmelse eller andet har vi mulighed for at udføre ultralydsscanning i tidlig graviditet.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en kort oversigt, som kan findes her.

 

Børneundersøgelser

I det forebyggende sundhedsprogram indgår 7 børneundersøgelser ved henholdsvis 5 uger, 6 mdr, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år og 5 år. Hos os foregår alle børneundersøgelse frem til og med barnets bliver 2 hos lægen. Herefter sker alle børneundersøgelserne fra 2 til 5 år hos jordemoderen. 

Børnevaccinationsprogrammet som vi anbefaler man følger, består af vaccinationer ved 3 mdr, 6 mdr, 1 år, 4 år og 5 år. Desuden HPV vaccine i 12 års alderen. 

 

Attester og priser

Klinikken modtager kun mobilepay 42223 eller kontant

Attester og erklæringer

Pris inkl. moms

Sygemelding studerende

250

Sygemelding arbejdsgiver

750

Mulighedserklæring

750

Friattest vedr. sygdom/fravær

750

FP910 Lægeattest ifm. afbestilling af rejse

700

Kørekortattest

500

Fit to Flight

500

Attestation vedr medicin ved rejse

500

Turist/øvrige personer ikke dækket af sygesikringen uden evt tillægsydelser

700

 

 

Øvrige attester afhænger af tidsforbrug samt overenskomsttakster (hvis aftale med lægeforeningen foreligger).

OBS. Du skal afregne attesten umiddelbart i klinikken, f.eks. med mobilepay. Evt tilgodehavende ifht. arbejdsgiver er klinikken uvedkommende.

 

  • divA