Venligst husk ALTID at medbringe dit sygesikringskort. Med kortet kan du registrerer dig ved ankomststanderen i indgangen.

OBS OBS  Det gule sygesikringskort er dit bevis på, at du har ret til gratis lægehjælp. Det skal derfor ALTID medbringes. Det er dit ansvar at få det fornyet ved tab eller sakde på sygesikringsbeviset. Hvis det sker 2 eller flere gange, at det gule sygesikring ikke medbringes til et besøg i klinikken, ser vi os nødsaget til at opkræve 500kr som betaling for hvert besøg.

Der er vigtigt du er opmærksom på at blive registreret korrekt ved ankomst. Dette gøres elektronisk med dit sygesikringskort ved ankomstskærmen eller personligt i receptionen.

 

NB. ved evt. betaling for attester, vacciner etc. modtager vi helst mobile pay eller dankort.

 

Telefontid i klinikken

Dagligt mellem 8.00 – 12.00.
I perioder med spidsbelastning kan derfor forekomme ventetid. Det beklager vi, men her kan lægevejen.dk med fordel benyttes i stedet.

Ved akut uopsættelig sygdom indenfor klinikkens telefontid:
Ring 6070 4529.

Ved akut uopsættelig sygdom udenfor klinikkens åbningstid:
Ring 1813.

Ved afbud vil vi blive meget glade for at modtage en sms herom på 6070 4529 alternativt via mail, tak.

OBS: Tidsbestilling, genbestilling af fast medicin samt korte e-mail korrespondancer om f.eks. prøvesvar kan med fordel foretages via lægevejen.dk (første gang du logger på kræves et login der gives fra klinikken eller oprettes på sitet).

Videokonsultation i min læge app

Når du har booket eller fået tid til videokonsultation via min læge app skal du senest 5 min. før den anviste tid, åbne min læge app'en og trykke på finde fanen med Videokonsultation. Du skal så trykke på START VIDEOKONSULTATION og følger trinene til du er fremme i "venteværelset". Her vil du så blive ved din telefon/computer til lægen er klar og forbinder Jer på videolinket.

Ved behov for yderligere oplysninger så find vejledning til min læge app her

Lægekonsultation.         

Mandag08:00-16.00       Akut konsultation 11:00-11:30                           
Tirsdag08:00-16.00       Akut konsultation 11:00-11:30                               
Onsdag08:00-18.00       Akut konsultation 11:00-11:30
Torsdag08:00-16.00       Akut konsultation 11:00-11:30                        
Fredag08:00-16.00       Akut konsultation 11:00-11:30                                

 

OBS OBS aktuelt er akut konsultation med fremmøde AFLYST pga. corona. Det er vigtigt du kontakter klinikken inden fremmøde!

Der er mulighed for akut konsultation med video mellem 12 og 12.20 alle hverdage. 

 

Blodprøvetagning NB Dette er midlertidigt annulleret pga COVID-19. 

Blodprøvetagning foregår mellem kl 8 00 og 8.45 uden forudgående aftale. Kør blot sygesikringskortet igennem og tag plads i venteværelset. Så vil du blive kaldt ind. NB. dette kræver at lægen har lagt blodprøver klar til dig.

 

Prøvesvar

Prøvesvar afgives af personalet telefonisk i tidsrummet  08:00 – 12.00. Alternativt kan lægevejen.dk med fordel benyttes til forespørgsler om prøve. Det er altid lægen som besvarer mailforespørgsler.

Ved behov for uddybende svar bestilles tid hos lægen.

Husk at du selv skal kontakte os for at få oplyst et svar.

 

Medicinbestilling

Genbestilling af fast medicin kan ske ved telefonisk henvendelse i telefontiden eller via lægevejen.dk.

NB. systemet sender IKKE en automatisk besked når medicinen er fornyet. Tjek medicinstatus på sundhed.dk eller Det Fælles Medicinkort.

På Det Fælles Medicinkort er der en oversigt over dine recepter. Du skal logge på med NemID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om dine recepter og vaccinationer. Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Nota Bene - NB. Udskrivelse af antibiotika, stærk smertestillende medicin, beroligende medicin og sovemedicin foretages kun ved konsultation i klinikken, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen skriver: Behandling med afhængighedsskabende lægemidler kræver tæt kontrol. Derfor skal ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder, ske ved personlig konsultation således at der er mulighed for at drøfte behandlingen og risiko ved denne.
Konsultation må ikke finde sted over internettet eller pr telefon.

 

Henvisninger

Henvisning til videre behandling via hospital, speciallæger, fysioterapi og lignende er baseret på en lægefaglig vurdering og kræver derfor en konsultation hos lægen.

 

Kørekortsattester

NB. kørekortsattester koster 500kr. inkl. moms. Tjek gerne reglerne for kørekort. Hvis du bruger briller eller kontaktlinser skal disse ligeledes medbringes, da synsstyrken skal undersøges både med og uden hjælpemidler.

 

Rejsevaccinationer

Venligst vær opmærksom på at konsultationer ang. rejsevaccinationer ikke dækkes af sygesikringen, hvorfor det opkræves et gebyr på 500 kr. Man kan med fordel få rådgivning i stor udstrækning på Statens Serum Institut eller via private firmaer som danske lægers vaccinationsservice. Skal man kun have sin vaccination koster det 150 kr. at blive stukket. Skal man både have konsultation og stikkes bliver det totalt 650kr.

 

Gravide

For dem som er blevet gravide som ønsket er det en spændende og ny tid det begynder.

Det er meget vigtigt at holde sig for øje at ønsket med graviditets undersøgelser ikke er at sygeliggøre graviditeten, for kvinder har klaret den slags længe før man "opfandt" læger, men blot at sikre alt ser ud til at forløbe helt normalt. En gang imellem kan det være relevant at vurderet specifikke problemstillinger hos en specialist og det vil du i givet fald blive henvist til.

Mange kan være lidt usikre på forløbet, som vi derfor kort vil beskrive for så vidt angår lægebesøg:

  1. graviditets undersøgelse: Ca. 6 til 10 uger efter sidste menstruation er det tid til 1. graviditets undersøgelse hos egen læge. Hvis du i tvivl om sidste menstruation er det en god ide at kontakte lægen for nærmere vurdering. Typisk bestiller man først en tid hos sygeplejersken, hvor får du taget blodprøver og bliver interviewet til vandre og svangerskabsjournalen. Kort efter kommer du ind til lægen for at få svar på prøver og afslutte papirarbejdet. Du vil blive tilbudt screening for medfødte misdannelser og evt. ekstra undersøgelser for diabetes og stofskiftet etc.
  2. graviditets undersøgelse:  ca. uge 25. Opfølgning på forløbet hidtil. Relevante undersøgelser udføres og dette kan være en god lejlighed til at få svar på eventuelle spørgsmål og uklarheder undervejs i graviditeten.
  3. graviditets undersøgelse: ca. 32 uge. Opfølgning på forløbet hidtil. Relevante undersøgelesr udføres og fokus er på forestående fødsel og start på en god første tid som forældre.

Tidligere var der et tjek hos jordemoderen uge 17, som desværre nu er bortfaldet. Hvis du har spørgsmål omkring graviditeten og tænker der er lang tid til uge 25 er du velkommen til at kontakte Lise som har stor erfaring med gravide og gerne tager en ekstra snak og evt undersøgelse.

Ved behov for terminsbestemmelse eller andet har vi mulighed for at udføre ultralydsscanning i tidlig graviditet.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en kort oversigt som kan findes her.

Børneundersøgelser

I det forebyggende sundhedsprogram indgår 7 børneundersøgelser ved henholdsvis 5 uger, 6 mdr, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år og 5 år.

Børnevaccinationsprogrammet som vi anbefaler man følger, består af vaccinationer ved 3 mdr, 6 mdr, 1 år, 4 år og 5 år. For piger endvidere HPV vaccine i 12 års alderen. Fra september 2019 er drenge også omfattet af tilbud om HPV vaccination.

Det er vigtigt børnene er friske, hvorfor vi anbefaler at børneundersøgelserne foretages før 1430. Så kan børnene også få evt. vacciner samtidigt, da vores sygeplejersker vil være i klinikken. Husk det gule børnevaccinationskort.

Attester og priser

Klinikken modtager mobilepay 42223 eller de fleste betalingskort

Attester og erklæringer

Pris inkl. moms

Sygemelding studerende

250

Sygemelding arbejdsgiver

700

Mulighedserklæring

700

Friattest vedr. sygdom/fravær

700

FP910 Lægeattest ifm. afbestilling af rejse

700

Kørekortattest

500

Fit to Flight

500

Attestation vedr medicin ved rejse

500

Turist/øvrige personer ikke dækket af sygesikringen uden evt tillægsydelser

700

 

 

Øvrige attester afhænger af tidsforbrug samt overenskomsttakster (hvis aftale med lægeforeningen foreligger).

OBS. Du skal afregne attesten umiddelbart i klinikken, f.eks. med mobilepay. Evt tilgodehavende ifht. arbejdsgiver er klinikken uvedkommende.

 

  • divA